Namninsamling mot bankens nedläggning – utan effekt

En vanlig orsak till namninsamling och protest är att en samhällsnyttig tjänst tas bort från en ort. Det kan vara ett bibliotek, en simhall eller en bank. Det kan därmed både handla om kommunala tjänster likväl som privata företag. Irritationen är extra stor när företagen gör miljonvinster men ändå skär ner på verksamheten. Så var det med Swedbank i Bjurholm.

När det blev klart att Swedbank skulle läggas ner i Bjurholm startades snabbt en proteströrelse och en namninsamling påbörjades. Initiativtagaren var Lennart Vilhemsson som ficka ihop över 600 namn på sin lista. Människor som tyckte att Swedbank borde vara kvar på orten och inte bara hänvisa sina kunder till internet.

Överlag får ofta banker stark kritik när de lägger ner mindre filialer eftersom de samtidigt ökar sina vinster med miljardbelopp varje år. Vinsterna är enorma och då är det svårt att som kund förstå varför de behöver skära ner och minska på verksamheten.

Namninsamlingen lämnades över till Swedbanks kontorschef i Bjurholm men någon förändring blev det inte. Enligt henne stod beslutet fast och kontoret förväntades stänga ca 6 månader senare.

Internet och den ökade konkurrensen

Även om många uppskattar att gå in på ett fysiskt bankkontor så är det allt färre som gör det. De flesta bankärenden sker via internetbanken och samtidigt har flera olika tjänster vuxit fram som interagerar med banken vilket gör att konsumenten inte längre behöver ha tillgång till banken på samma sätt som tidigare. Överföringar mellan olika konton kan ske via tredjepartslösningar och allt fler privatpersoner väljer att jämföra och teckna lån via låneförmedlare så som Consector och liknande företag.

Utvecklingen rör sig därmed allt mer mot att bankerna tar bort sina lokaler på mindre orter och även minskar dessa på de större orterna. Denna gång hjälpte inte namninsamlingen – och troligtvis inte heller nästa gång en bank ska lägga ner sin verksamhet.

Att sprida ordet om sin namninsamling

Ett problem som många initiativtagare till namninsamlingar har är marknadsföringen. Kanske har man gjort allt perfekt – allt från rubriken, beskrivningen, argumenten och efterforskningen kring frågan. Gör man allt det här bra, och frågan är något som många bryr sig om, finns chansen att det inte krävs särskilt mycket marknadsföring från din sida alls för att den ska sprida sig. Det här får dock anses höra till undantagsfallen – ofta krävs medvetet och uthålligt arbete för att sprida insamlingen och göra den riktigt stor.

Tala fysiskt

Visst finns det oerhört mycket man kan göra digitalt – men genomslagskraften i ett välarbetat och karismatiskt tal bör inte underskattas. Se i sådana fall till att tala på en plats där din målgrupp finns. Till exempel kanske du är engagerad kring arbetsmiljöfrågor inom musikbranschen. En idé kan då vara att kontakta en festivalarrangör för att se om det finns en plats och tid för dig att prata på. Om även festivalarrangören är intresserad av detta, kan chanserna vara mycket goda.

 

Med ett starkt tal kan du engagera många i publiken, och ett bidrag till din namninsamling kommer då att komma naturligt. Gör du ett riktigt starkt intryck kanske flera i publiken hjälper dig att driva frågan på andra sätt. Du kanske till och med får fler som hjälper att marknadsföra dig på till exempel bloggar och sociala medier?

E-post

Ett ”klassiskt” sätt att marknadsföra sin namninsamling på är genom e-post. Skicka bara med en länk till din namninsamling och gör ett försök att, på ett vänligt sätt, förmå folk att skriva under. Om du börjar med familj och nära vänner, finns chansen att dessa hjälper dig genom att skicka vidare länken till sina kontakter i adressboken. Har du många som stödjer dig och frågan finns en stor potential att nå ut till många människor.

Sociala medier

Även på sociala medier potentialen mycket stor att nå ut till många människor. Genom att lägga ut statusuppdateringar, relevanta länkar till exempel undersökningar eller regelverk (och givetvis länken till din namninsamling) borgar du för effektiv marknadsföring. Om problemet är något som många finner intresse i, är chanserna goda att du på relativt kort tid får de namn du behöver.

Presentationen i din namninsamling

Planerar du att starta en namninsamling? För att göra den genomslagskraftig krävs en tydligt formulerad rubrik med en kompletterande och informativ beskrivning. Det finns många olika sätt att göra det här på, och det är i slutändan en smaksak, men det finns ett par saker de flesta kan skriva under på är lämpligt att göra i sin beskrivning. Här visar vi ett par av de sakerna.

Var kortfattad och informativ

Tyvärr höjs risken att människor inte läser klart hela texten, eller bidrar med sitt namn, ju längre texten är. Det mest genomslagskraftiga är att vara kortfattad, med tydligt presenterad information om frågan. Många väljer att bygga upp sin beskrivning ungefär så här:

 

  1. En eller två meningar som snabbt beskriver problemet
  2. Något som säger varför problemet angår dem du anser bör bidra med sitt namn
  3. Föreslagen förändring
  4. Uppmaning att bidra med namnet, eller call to action

 

En bra tumregel är att tänka att du ska beskriva problemet så tydligt, kraftfullt och kortfattat som möjligt för någon, som inte ens har hört talas om frågan eller är insatt i den. Låt någon du litar på läsa igenom texten och ge sin åsikt.

Referenser och källor till dina påståenden

Att ha källor och referenser till dina påståenden är viktigt. Om du själv läser ett påstående som låter märkligt, vill du säkerligen också se en källa för att på så vis kontrollera att informationen faktiskt är sann. Att ha trovärdiga källor gör att du kan övertyga fler att ta din ställning i frågan. Att inte ha det gör att du troligtvis missar en del namn – och en risk att dina meningsmotståndare anser att dina argument inte har någon bäring.

Grammatik och stavfel

Om det finns flera stavfel eller grammatiska fel i din text, finns risken att du inte blir tagen särskilt seriös av vissa. Ett litet stavfel är troligen inget som stör, men om det finns flera av dem, i kombination med grammatiska tveksamheter, kan det vara en missad chans att övertyga någon.

Att göra en namninsamling

Är det någonting inom din kommun du vill ändra på? Eller kanske gäller din namninsamling en nationell angelägenhet? Namninsamlingar är ett kraftfullt demokratiskt verktyg, och kan användas för såväl lokala som nationella problem. Kanske har du redan en strategi för hur du ska gå tillväga, hur du ska få folk att skriva under och hur namninsamlingen ska spridas. För dig som är ny till namninsamlingar ger vi här ett par inledande tips.

Utveckla dina argument

Det är ingen idé att initiera en namninsamling om du inte är påläst. Ett bra första steg, om du inte redan gjort det, är att göra omfattande och noggrann research av ämnet. Dina starkaste argument kommer att visa sig så småningom, och om de inte gör det, kanske du till och med ändrar åsikt i frågan.

 

Givetvis är det viktigt att även vara förberedd på tänkbara motargument. Om namninsamlingen till exempel berör en ny fotbollsplan i din kommun, kan du börja med att titta på kommunens regler för dylika anläggningar. Ofta går de att hitta på respektive kommuns hemsida, men de kan kontaktas på andra sätt om du inte hittar den önskade informationen.

Ha ett tydligt mål

Det är fördelaktigt att vara så tydlig som möjligt med namninsamlingens mål och vad den ska leda till. Det skadar inte om det formuleras på ett snyggt sätt heller. Det får gärna vara träffsäkert, koncist och informativt, utan att vara onödigt långt. Få med den viktigaste informationen och rada upp den på ett bra sätt.

 

I många fall är det bra att vara kraftfull i sina uttryck. Om du startar en namninsamling för en ny fotbollsplan med ledorden Vi stödjer mer resursfördelning till sportanläggningar finns en risk att det är för vagt. Ett bättre alternativ kan vara Vi kräver att kommunen låter en fotbollsplan anläggas bredvid den stora lekparken i centrum.