aktuella namninsamlingar

Aktuella namninsamlingar

Namninsamlingar är ett kraftfullt demokratiskt verktyg för medborgare att påverka folkvalda. Det kan i princip handla om vilket problem som helst, som kräver kraft i antal för att kunna lösas eller uppmärksammas. Det kan till exempel handla om arbetsvillkor, utvisningar, nybyggnationer eller resursfördelning i enskilda kommuner. Här visar vi några av de mest aktuella namninsamlingarna just nu.

 

1.      Bevara Årstaskogen

Årsta, strax söder om Stockholms innerstad, är delvis känt för sina stora ytor av natur. Just nu finns planer på att röja undan delar av Årstaskogen för att göra plats för lägenheter. De som ligger bakom underskriften hävdar att kommunpolitikerna försöker föra medborgarna bakom ljuset. Detta eftersom ett gammalt förslag om att klassa skogen som naturreservat ska ha gjorts om för att plötsligt innefatta exploatering av de gröna ytorna. Argumenten som kan läsas i namninsamlingen är bland annat att skolor och förskolor i området använder skogen som en del i sin verksamhet.

 

2.      Rör inte mitt ISK-konto

En mer rikstäckande namninsamling har startats av en Claes Hemberg, som är sparekonom. Syftet är att protestera mot den skatt på ISK-konton som föreslås höjas. ISK står för investeringssparkonto och är en sparform många svenskar använder sig av i dagsläget. Målet är att lämna över listan till minister Per Bolund, vilket redan har skett, åtminstone delvis. Den första leveransen har mottagits, men insamlingen jagar fortfarande fler underskrifter att lämna över. Den första leveransen var på 22 334 underskrifter, och ministern lät hälsa att han var imponerad över antalet.

 

3.      Låt Marwa stanna

En namninsamling, som nästan har 23 000 underskrifter i skrivande stund, syftar till att förhindra en utvisning. Det handlar om Marwa, som är nio år gammal och kom till Sverige för två år sedan. I presentationen kan man läsa att hon tycker det är kul att läsa på svenska och älskar skolan hon går i. Migrationsverket har dock beslutat om utvisning till hemlandet Marocko, trots det faktum att resten av familjen redan har fått uppehållstillstånd. Detta eftersom att Marwas biologiska pappa, som inte funnits i hennes liv sedan många år, inte har godkänt att hon får stanna i Sverige. Målet med insamlingen är att Migrationsverket ska omvärdera sitt beslut och att familjen ges ersättning för stressen de utsatts för.

 

4.      Ridsport är friskvård

Det finns många aktiviteter anställda kan få friskvårdsbidrag för i Sverige. Till exempel kan man spela hockey, gymma och curla. Det som namninsamlaren vänder sig mot är att ridsport inte omfattas av bidraget. Det påpekas att riksdagen redan sagt ja till att göra ridsport avdragsgill, men att Skatteverket inte fick beslutet skickat till sig och därmed inte gjorde någon regelförändring.

 

Syftet med insamlingen är att föra in frågan i ljuset igen. Det har tidigare visat sig att det finns ett brett parlamentariskt stöd för att regelverket även ska innefatta ridsport. Inför förra valet sa samtliga partier, utom ett, ja till detta. När tillräckligt många underskrifter har kommit ska insamlingen lämnas över till Gabriel Wikström, som är folkhälsominister. Wikström är dock sjukskriven på obestämd tid. Vem underskrifterna ska lämnas till istället framgår inte, men sannolikt handlar det om Annika Strandhäll som tagit över hans ansvarsområden.

 

5.      Rädda föreningen Arödskatterna

En ideell förening som hjälper hemlösa katter har fått sitt tillstånd indraget av Länsstyrelsen. Enligt insamlaren är bakgrunden till detta att de hade räddat tre dräktiga katter från hemlöshet och födsel utomhus. De tre katterna gjorde att de hade för många i sitt hem under den här perioden, vilket det alltså inte setts med blida ögon på. Länsstyrelsen, som inte gör några undantag, har beslutat att organisationen ska läggas ner. Nu vill insamlaren ha allmänhetens hjälp att få beslutet, som enligt honom enbart togs av byråkratiska skäl, omvärderat. På bara några år har organisationen hjälpt hundratals katter att hitta ett hem.

 

6.      Stoppa Skipstop

Stockholms Lokaltrafik har beslutat att införa så kallade Skipstops på sina pendeltågslinjer, vilket innebär att vissa stationer hoppas över under rusningstid. Detta för att kunna snabba på trafiken och för att få resenärer längre ut på linjerna att välja bort bilen. Åtgärden får dock kännbara bieffekter för de resenärer som påbörjar sin resa närmre centrala Stockholm. Stationer som Rotebro, Norrviken, Ulriksdal och Häggvik kommer att få se antalet avgångar halverade. Närmare bestämt kommer endast fyra pendeltåg att avgå härifrån under rusningstid, istället för åtta, så som det har varit tidigare. Namninsamlaren vill få SL att omvärdera sitt beslut att införa Skipstops.

 

7.      Straffa inte barnen – nej till färre föräldradagar

Nyligen har regeringen inlett en utredning, En modern föräldraförsäkring, kring förändring av föräldraförsäkringen. Namninsamlaren menar dock att förändringarna som föreslås inte gynnar familjerna. Det som främst kritiseras är förslaget om färre föräldradagar. Insamlaren frågar sig hur modernt det är att begränsa föräldrarnas flexibilitet, och uppmanar till att ”ta strid” mot dylika förslag. Annat som namninsamlaren kritiserar är:

 

  • Att pappadagar vid barnets födsel föreslås ta bort.
  • Fem kvoterade mammamånader respektive pappamånader.
  • Att dagar inte ska få sparas efter att barnet fyllt tre.
  • Att ingen av föräldrarna kan ta ut föräldraförsäkring för mer än åtta och en halv månad under småbarnsåren.