att tänka på

Tips att tänka på vid namninsamlingar

Att starta en namninsamling är ett sätt att förändra samhället. Genom att starta en insamling informerar man om att det finns en drivande kraft för att orsaka denna förändring. Man väcker också debatt och kan introducera frågan till den lokala politiken, med hjälp av en namninsamling kan man till och med starta en folkomröstning.

Sprid budskapet

För att kunna få till en bra namninsamling gäller det först och främst att nå ut till folk. Fundera på om det är lättast att få ut informationen via egna kontakter, på sociala medier eller på allmänna platser som tågstationer och torg. Oftast kan en kombination av alla tre ge bäst resultat för att nå ut till så många som möjligt. Hör av med vänner och släkt om de kan tänka sig att skriva på, skriv på Facebook-sida, men gå också ut på stan och förklara vad det gäller samt be dem skriva på. Det är ofta lättare att övertyga någon om man kan prata med dem öga mot öga.

Tillsammans är vi starkare

Det kan också vara svårt att starta en stor namninsamling helt själv, det går så klart, men man är starkare och når ut till fler om man är några stycken. Försök hitta personer som delar din idé för vad du vill genomföra och bilda en grupp. Om man är några stycken som hjälps åt ökar kontaktnätet avsevärt och det kan komma upp många viktiga punkter som man inte tänkt på tidigare.

Namninsamling till folkomröstning

Det är möjligt att omvandla en namninsamling i en kommun eller landsting till en folkomröstning. Om man vill göra det är det dock viktigt att tänka på några saker. År 2011 kom det en ny lag som reglerade vilka krav som krävs för att en namninsamling ska tas upp i kommunfullmäktige/landstinget. För det första måste man samla in alla namn under max 6 månader för att de ska gälla. Man måste dessutom både ha personernas namn och personnummer. Ibland kan folk tycka det är jobbigt att skriva sitt personnummer på en lista så att alla kan se, i så fall kan man ordna enskilda papper där dessa personer kan skriva på. För att få exempelvis kommunfullmäktige att rösta om förslaget krävs det dessutom att minst 10 % av kommunen skriver under namninsamlingen att de håller med. Trots allt detta kan kommunfullmäktige fortfarande rösta ned folkomröstningen om två tredjedelar av dem röstar för att lägga ned den.

Om man vill få till en folkomröstning finns det därför flera saker man måste tänka igenom först. För det första bör det man vill förändra helst vara något man verkligen brinner för, eftersom insamlingen troligen kommer att ta mycket av ens tid. Ta också reda på så mycket om du kan om ämnet, för att kunna övertyga folk genom att vara påläst. Var också förberedd innan namninsamlingen börjar med exempelvis en tidsplan. Ett halvår går fortare än man tror och det är många namn som ska samlas in. Slutligen så tar en förändring vanligtvis tid, ge inte upp om det inte går på en gång.