Om oss

Om oss

Emot.se och namninsamlingar överlag har potential att förändra. Namnlistor har sedan länge varit ett demokratiskt verktyg för förändring. Vi som står bakom sidan brinner för dessa frågor, och menar att alla bör ha en så stor chans som möjligt att påverka. För den som vill starta namninsamling – nästan oavsett vad det gäller – är det bra att veta ungefär vad som gäller. I och med att namninsamlingar kan vara ett så kraftfullt verktyg, vill vi underlätta för de som planerar att starta en.

Viktigt att namninsamlingar görs korrekt

Här på sidan kan du läsa om vad som gäller för namninsamlingar. Att det görs korrekt är viktigt. Inte sällan är det stora frågor det handlar om. Om något går fel under namninsamlingen kan annars problem uppstår lite senare, när den ska lämnas in.

 

Vidare är det viktigt att det sker på ett säkert sätt, något som du kan läsa mer om här på sidan. Vi vill främja namninsamlingar – och vill därför också sprida ordet kring detta. Använder du en tjänst på nätet bör du se till tjänstens historik och säkerhet.

Vår vision

Vi brinner för demokrati och förändring. Vår vision är att alla ska kunna starta en namninsamling för en hjärtefråga. Detta utan att känna att det är svårt att komma igång. För att det ska vara lätt att komma igång krävs bland annat säkra tjänster och en tydlighet kring vad det faktiskt innebär att starta en namninsamling. Med den här sidan vill vi förbättra medvetenheten kring just dessa två punkter, bland annat.

 

En nyckel till visionen är också att namninsamlingar ska fortsätta vara ett viktigt demokratiskt verktyg även i fortsättningen. Därför är vi måna om att det ska vara enkelt och effektivt att starta en namnlista.

Vi främjar respekt

För att namnlistor ska fortsätta vara ett bra verktyg i framtiden, och för att fenomenet ska integreras väl med internet, anser vi det vara av högsta vikt att namnlistorna inte innehåller olagligt eller stötande material. Därför vill vi också uppmana om vikten kring detta. Är du inne på en tjänst för namninsamlingar, se då till att rapportera till sidans administrator om du ser något som väcker anstöt eller som är olagligt.

 

Därtill vill vi framhäva andra regler som är viktiga för namninsamlingarna inte ska missbrukas. De får till exempel inte skrivas på av andra än fysiska personer, och då inte mer än en gång per lista.

Använd med måtta

Ytterligare ett led i att säkra namnlistornas fortsatta roll i demokratin, är att de inte missbrukas. Innan du startar en namnlista kan du använda dig av olika tjänster för att se om inte din fråga redan har tagits upp. I sådana fall kan det vara bättre att skriva under där med ditt namn – istället för att starta en helt ny. Det är inte antalet namnlistor som ökar chanserna till förändring, utan antalet personer som skriver på. Lägg istället energi på att dra uppmärksamhet till den redan befintliga listan, istället för att starta en ny som i princip är likadan.